Thursday , February 21 2019
Trang chủ / Tin tức / Cao đẳng dược Phú Thọ hướng dẫn chính sách ưu tiên tuyển sinh 2016

Cao đẳng dược Phú Thọ hướng dẫn chính sách ưu tiên tuyển sinh 2016

Cao đẳng dược Phú Thọ sẽ hướng dẫn một số điều quy định về chính sách ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh 2016 được Bộ giáo dục và Đào tạo công bố chiều 15/3/2016 như sau:

Đối tượng khu vực I (KV1)

– Các xã khu vực I,II,III thuộc vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, các xã bổ sung tại Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

cac xa mien nui kho khan theo chuong trinh 135

               Những xã thuộc vùng dân tộc miền núi thuộc chương trình 135 của Chính phủ được

hưởng chính sách ưu tiên tuyển sinh 2016

– Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư theo Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

– Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư theo chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016.

– Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015 được Thủ tướng Chính phủ quy định theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013, Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận;

Thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 trong quy chế tuyển sinh bao gồm:

– Các xã KV III, các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015;

– Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư theo Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014;

– Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016.

– Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015 được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013, Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận;

Ưu tiên khu vực cho đối tượng thí sinh tại các trường THPT

thi sinh phai luu y ma truong

Thí sinh phải căn cứ thời gian học tập tại trường THPT để điền đúng mã trường

Thí sinh phải căn cứ vào thời gian học tập tại trường THPT để chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực. Các trường THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực nên mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường sẽ được gán một mã trường khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp.

Điểm ưu tiên được tính trên thang điểm 10

Theo quy định tại khoản 5, điều 7, mức điểm ưu tiên được tính đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30;

Các trường sử dụng thang điểm khác thang điểm 10 hoặc tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển khác 30 (ví dụ trường hợp nhân hệ số môn thi chính), phải quy đổi điểm xét tuyển về thang điểm 10 trên sau đó tiến hành cộng điểm ưu tiên hoặc phải quy đổi điểm ưu tiên về thang điểm mà trường đang sử dụng.

Bình luận về bài viết

Đánh giá bài viết

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...